Disclaimer

Algemeen

Deze Disclaimer is van toepassing op het gebruik van www.fredography.be, de website van:

Fredography BV

Maatschappelijke zetel: Elzenhoutstraat 13, 2610 Antwerpen

Ondernemingsnummer 0685.841.270

Btw BE 0685.841.270

RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)

Hierna genoemd ‘Fredography

E-mailadres: frederic@fredography.be 

www.fredography.be   

Fredography behoudt zich het recht voor onderhavige Disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen en zal deze steeds op haar website publiceren. Fredography raadt u aldus aan dit document periodiek te bekijken. 

Deze Disclaimer werd voor het laatst geüpdatet op 22 juni 2023.  

Indien u niet akkoord kan gaan met onderstaande bepalingen vraagt Fredography u deze website te verlaten.

Inhoud van de website

Fredography streeft ernaar de inhoud en informatie van deze website volledig, juist, up to date en correct weer te geven. Echter, de inhoud en informatie op deze website (teksten, afbeeldingen, video’s etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Zo garandeert Fredography bijvoorbeeld geenszins de geschiktheid van de informatie in een specifiek (commercieel) geval en/of individu.

Fredography behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen en dit zonder voorafgaandelijke kennisgeving. 

Het is mogelijk dat er alsnog fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en informatie zitten. Heeft u zelf verkeerde informatie gezien? Contacteer Fredography dan via frederic@fredography.be

Werking van de website

Daarenboven streeft Fredography naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website. Fredography kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat. 

Intellectuele eigendom

Fredography behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten, o.a. auteursrechten, merkrechten, voor op alle inhoud (tekst, afbeeldingen, video’s etc.) van deze website. Bepaalde afbeeldingen kunnen in eigendom van derde partijen zijn. Niets mag gekopieerd of anderszins gereproduceerd of gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toelating van Fredography (behoudens wettelijke uitzonderingen). 

Wanneer de website verwijst naar andere websites of specifieke hyperlinks bevat, betekent dit niet dat Fredography alle inhoud van deze websites goedkeurt en in geen geval kan zij dus verantwoordelijk gesteld worden voor het deugdelijk functioneren van of de inhoud van deze andere websites.

Er kan op een andere website geen link naar de website van Fredography geplaatst worden zonder het uitdrukkelijk voorakkoord van Fredography. 

Aansprakelijkheid

Fredography kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de toegang of het gebruik van deze website door haar websitebezoekers, maar zij sluit haar aansprakelijkheid niet uit voor haar bedrieglijk opzet, fraude of wanneer de uitsluiting of beperking niet zou toegestaan zijn overeenkomstig de toepasselijke wetgeving of rechtspraak. Zo mogelijk is haar     aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot €10.000. 

Toepasselijk recht en jurisdictie

Het Belgisch recht is van toepassing op deze Disclaimer. Geschillen zullen behandeld worden voor de bevoegde rechtbanken en hoven van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Fredography. 

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent deze Disclaimer of de website in het algemeen? Laat zeker niet na om een bericht te sturen naar frederic@fredography.be. U kan ons ook bereiken door een brief te sturen naar het adres hierboven vermeld.